Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich

Projekt Równość szans w leśnictwie został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)