Konferencja Forests in Women's Hands

W dniach 12-13 kwietnia 2021 r. uczestniczyłyśmy w międzynarodowej konferencji on-line Forests in Women’s Hands. Konferencja jest częścią projektu pn. Fem4Forest. Więcej o projekcie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest oraz na profilu fb:  https://www.facebook.com/Fem4Forest/.  Nasze uczestnictwo było częścią projektu pn. Równość szans w leśnictwie. W ramach konferencji oprócz bardzo ciekawych referatów prezentowanych w pierwszym dniu, brałyśmy udział w sesji posterowej w drugim dniu. W ramach tej sesji mogłyśmy zaprezentować nasze stowarzyszenie.