Konferencja "Kobiety mają głos"

 
Konferencja organizowana w ramach projektu “Równość szans w leśnictwie”. Jej celem jest integracja kobiet pracujących w służbach mundurowych – wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, więziennictwie, a także leśnictwie. We wszystkich tych zawodach jest nas mało, stąd wzajemne wsparcie jest szczególnie cenne. Konferencja będzie połączona z warsztatami sieciującymi, w trakcie których chcemy dyskutować o dobrych praktykach wspierających kobiety, zapewniających równouprawnienie i równe szanse rozwoju wszystkim pracownikom.
Konferencja odbędzie się w hotelu  Aroma Stone Hotel w Sycowie k. Wrocławia (http://aromastone.pl)
Właśnie zostały uruchomione zapisy na KONFERENCJA “KOBIETY MAJĄ GŁOS”.
Link do zapisów: https://www.survio.com/survey/d/E2P0U3P7L9F2T1N2B
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!