Warsztaty antydyskryminacyjne

 

Stowarzyszenie Kobiet Lasu zaprasza na szkolenie pt.: „Warsztaty antydyskryminacyjne”, które odbędzie się w terminie 14-15 czerwca 2021 r w Orzechowie Morskim k. Ustki.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu “Równość szans w leśnictwie”, na które SKL otrzymało dofinansowanie z programu Aktywni Obywatele. Są to pierwsze warsztaty z cyklu czterech zaplanowanych na okres 2021-2022.

Warsztaty skierowane są do członkiń oraz sympatyczek Stowarzyszenia Kobiet Lasu pracujących w Lasach Państwowych, parkach narodowych, parkach krajobrazowych oraz studentek uczelni leśnych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestniczek w umiejętności odnajdywania się w sytuacjach doświadczania dyskryminacji, rozwinięcie umiejętności asertywnego reagowania oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Liczba miejsc jest ograniczona do 25. W razie nadmiaru chętnych o przyjęciu decyduje przynależność do Stowarzyszenia Kobiet Lasu oraz kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać za pomocą linku poniżej:

https://www.survio.com/survey/d/N6A9S4G6H6U5C2X9T

Szczegóły szkolenia:

–       Tematyka: rodzaje dyskryminacji, wypracowanie właściwych postaw wobec aktów dyskryminacji oraz umiejętności skutecznego radzenia sobie z nią, ćwiczenie umiejętności asertywnych oraz rozwijanie poczucia własnej wartości i skuteczności

–       Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych (2 dni)

–       Termin szkolenia: 14-15.06.2021 r.

–       Miejsce szkolenia: OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim k. Ustki

–       Trenerzy:

 1. dr Agnieszka Gawor – psycholog, trener biznesu, coach, wykładowca akademicki; specjalistka w zakresie komunikacji w organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, autoprezentacji biznesowej, umiejętności osobistych, relacji interpersonalnych
 2. Alicja Żak-Łykus – psycholog, specjalizuje się w obszarach psychologii zarządzania, zespołu, różnic indywidualnych, relacji interpersonalnych

–       Koszt szkolenia po stronie uczestniczki lub delegującej ją jednostki: nocleg + 2xśniadanie (ok. 125 zł),  koszty dojazdu oraz ewentualne koszty związane z przyjazdem w przeddzień szkolenia (kolacja + nocleg)

–       Resztę kosztów szkolenia pokrywa SKL: wykłady i warsztaty, pobyt trenerów, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, obsługę logistyczną, wynajem sali szkoleniowej, koszty wyżywienia (2xobiad, 2x serwis kawowy, kolacja).

–       Szczegółowy program szkolenia:

 1. Diagnoza zachowań dyskryminacyjnych:
 • Dyskryminacja jako składnik postawy.
 • Postawa jako komponent poznawczy (STEREOTYP), afektywny (UPRZEDZENIE) oraz behawioralny (DYSKRYMINACJA)
 • Jak rozpoznać co jest dyskryminacją a co nią nie jest.
 • Techniki dominacji. (np. czy żart na temat blondynek to dyskryminacja?)
 • Z jakiego powodu doświadczamy dyskryminacji?
 • Rodzaje zachowań dyskryminacyjnych (dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, wygląd, stanowisko, rasę, pochodzenie etc.)
 • Przejawy dyskryminacji w różnych obszarach życia.
 1. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami dyskryminacyjnymi:
 • Moje osobiste prawa.
 • Sposoby reagowania na dyskryminację: instytucjonalne i indywidualne.
 1. Przeciwdziałanie aktom dyskryminacji:
 • Środki zaradcze na poziomie indywidualnym (jednostki).
 • Metody przeciwdziałania dyskryminacji (uczenie zachowań asertywnych, polityka antydyskryminacyjna w firmie, znajomość przepisów, korzystanie z pomocy, gromadzenie dowodów).
 • Środki zaradcze na poziomie instytucjonalnym.
 1. Asertywność:
 • Test zachowań asertywnych, autodiagnoza obszarów asertywnych i nieasertywnych.
 • Konsekwencje zachowań asertywnych i nieasertywnych.
 • Postawa asertywna, uległa, agresywna, manipulacyjna.
 • Asertywność a stawianie granic.
 • Asertywność w pracy a dyskryminacja.
 • Asertywne umiejętności potrzebne w pracy.
 • Narzędzia asertywnego wpływu.
 • Prawa asertywne.
 1. Poczucie własnej wartości:
 • Co nam daje poczucie własnej wartości?
 • Budowanie poczucia własnej wartości.

W razie problemów technicznych i pytań dotyczących warsztatów prosimy o kontakt z Katarzyną Wdowiak-Woźny pod numerem telefonu 601844593.

Serdecznie zapraszamy do udziału.