Konferencja otwierająca projekt

TERMIN: 22 stycznia 2021

CZAS: 10.00 – 14.00

MIEJSCE: on-line, link do konferencji zostanie rozesłany w tygodniu poprzedzającym

PROGRAM:

PANEL I

dr inż. Iza Pigan: O projekcie

dr inż. Andrzej Konieczny: Kobiety w LP

Dr hab. Ewa Lisowska, prof. dr. hab. Irena Kotowska: Firma równych szans

Dr. hab. Wiesława Ł. Nowacka: Równość w leśnictwie

Dr. hab. Iga Magda: Luka płacowa

PANEL II:

Britt Godtlund: Kvinner i Skogbruket/ Women in Forestry Norway

Ragnhildur Freysteinsdóttir: Skogarkonur/ Women in Forestry Iceland

Elias Andersson: IUFRO, Gender&Forestry

Katarzyna Kozłowska: Fundacja Say Stop

Bożena Szubińska: Działania na rzecz równego traktowania w służbach mundurowych//

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Lasu jest finansowany ze środków . Wartość projektu to 76.  tys euro, w tym wysokość dotacji  75 962,00 euro. Partnerami są organizacje Kvinner i Skogbruket z Norwegii oraz Skogarkonur z Islandii . Projekt ma ogólnopolski zasięg, a jego tematyka po raz pierwszy kompleksowo dotyczy nie tylko osób związanych z Lasami Państwowymi, ale również Parkami Narodowymi oraz uczelniami leśnymi.

W trakcie konferencji przedstawione zostały szczegółowo założenia projektu i ich powiązania z celami statutowymi  .

Rafał Zubkowicz, przedstawiciel dyrekcji Generalnej LP przedstawił aktualne dane liczbowe dotyczące liczby kobiet pracujących w Lasach Państwowych wraz z analizą zajmowanych przez nie stanowisk i wykształcenia. Ogółem udział kobiet wynosi 28% i ma tendencję wzrostową, natomiast na stanowiskach terenowych i kierowniczych pozostaje na stałym, niskim poziomie (za wyjątkiem głównych księgowych).

Zespół naukowy w składzie: prof. Irena Kotowska (SGH), dr. hab. Wiesława Ł. Nowacka (SGGW), dr. hab. Ewa Lisowska (SGH), dr hab. Iga Magda (IBS) przedstawił założenia metodyczne i wyniki dotychczasowych badań w zakresie równouprawnienia pracowników. Były one przeprowadzone w różnych organizacjach: ministerstwach, uczelniach, firmach prywatnych, a także w Lasach Państwowych.

Partnerki działań projektowych z Norwegii – Britt Godtlund  i Islandii – Ragnhildur Freysteindottir prezentowały w krótkich filmach swoją działalność na rzecz wzmocnienia szans kobiet w leśnictwie skandynawskim. 

Przedstawiciel IUFRO Eliass Andersson wyjaśniał, dlaczego leśnictwo potrzebuje kobiet i dlaczego to zagadnienie jest stale aktualne, również w sferze naukowej.

Do gości konferencyjnych dołączyła również Marion Karmann, pracująca w FSC oraz IUFRO, przekazując list gratulacyjny i informując o włączeniu kwestii równego traktowania w wymogi certyfikacji.

Konferencję zamknęły przedstawicielki służb mundurowych: Katarzyna Kozłowska i Joanna Jełocha z Fundacji SayStop oraz Bożena Szubińska, komandor w stanie spoczynku i była pełnomocniczka ds. równego traktowania w służbach .

Wszystkie prezentacje dostępne na naszej stronie internetowej – dla tych, którzy nie mieli okazji, a chcieliby posłuchać: